Avgrävda fiberkablar Gardessanna

Vår serviceansvariga Kvänum Energi har meddelat att under dagen har NCC lyckats gräva av 4 (!) kablar.

Detta trots att alla kablar är märkta och att de har koordinaterna i sin GPS.

Vi har ännu inte lyckats lokalisera vilka fastigheter som är berörda.

Vi återkommer snarast möjligt.

25 Jan 2022