Tänk på inför kommande tjänsteupphandling

Under 2023 kommer arbetet med ny upphandling av tjänsteleverantör att påbörjas.

Ni som har eventuella extratjänster med Sappa och Net at Once, se till att inte ha bindningstider efter 2023-12-31.

Om ni blir kontaktade av säljare som erbjuder bredband/TV via fiber, tänk på att ni som tecknat gruppavtal med / utan TV är bundna t.o.m. 23-12-31. 

 

3 Dec 2022