Tänk på...

 

Om ni blir kontaktade av säljare som erbjuder bredband/TV via fiber, tänk på att ni som tecknat gruppavtal med / utan TV är bundna t.o.m. 23-12-31. 

 

3 Dec 2022