Fiber Gardessanna

Den 24/3 kommer delbesiktning och projektgenomgång att göras.

Därefter kommer tidsplanering / etappindelning för fiberanslutning att göras. Berörda fastighetsägare kommer att informeras löpande.

 

10 Mar 2022