Startmöte etapp 6

Onsdag 28/2 kl. 18:00 i församlingshemmet vid kyrkan, går starten för etapp 6.

Berörda fastigheter har fått kallelse.

25 feb 2018

Comments powered by Disqus