Status för PTS stödberättigade fastigheter

Föreningen har beviljats stöd för 14 fastigheter, av dessa har 11 valt att ansluta sig i samband med VA-projekt Gardessanna. Återstående 3 fastigheter kommer få utskick om att ansöka om stöd kan göras fram t.o.m. 2024-12-31. Anslutning till dessa ska vara levererad senast 2025-12-31.
Maximal anslutningsavgift för dessa är 40 000SEK inkl. moms.

Rättelse
I anslutningsavtalets 2:a paragraf har anslutningshastighet angivits till 100 Mb/s. Rätt hastighet ska vara 1Gb/s. Formuläret är uppdaterat med korrekt värde.

 

21 jul 2022