Utbyggnad fiber Gardessanna

För er som fått ett fibersläpp vid tomtgränsen är det nu möjligt att få fiber installerad i fastigheten.

Detta måste ni tänka på;

 1. Var i fastigheten ska ni gå in?
  Routern kommer att monteras av Kvänum innanför väggen där ni går in med fiberkabeln. Tänk på att den bör placeras centralt i fastigheten. 
 2. Hur ska ni dra fiberkabeln?
  Om ni avser att gräva ned kabeln i eget schakt så ska schaktet vara ca 40 cm djupt och markeringsband ska läggas med. Eftersom ni inte lägger fiberkabeln i VA schaktet så var noga med att det inte föreligger någon risk att den grävs av när VA ska grävas.
  (Återställning av avgrävd fiber betalas av fastighetsägaren)

 3. Hur skydda fiberkabeln?
  Lägger ni kabeln ovan jord i avvaktan på VA schaktet så går det utmärkt att skydda fiberkabeln mot UV-ljus genom att dra den i kabelskyddsrör (grönt för att indikera att det är fiber/opto som skyddas).

Meddela sedan Kvänum Energi via mail att ni är intresserade av att få fiber installerad. Uppge namn mobilnummer, fastighetsbeteckning. Kvänum schemalägger och meddelar när er fastighet står på tur för installation.

För att driftsätta fiber måste ni som första åtgärd registrera er anslutning.

14 apr 2022