Status Gaddesanna

Meddela Kvänum Energi via mail att ni är intresserade av att få fiber installerad.
Uppge namn, mobilnummer & fastighetsbeteckning.
Kvänum schemalägger och meddelar när er fastighet står på tur för installation.

Var i fastigheten ska Anslutningen placeras?
Mediabox kommer att monteras av Kvänum innanför väggen där ni går in med fiberkabeln. Tänk på att den bör placeras centralt i fastigheten. 

För att driftsätta fiber måste ni som första åtgärd registrera er anslutning:

7 Jul 2023