Vänersnäs Fiber årsmöte 2022

Styrelsen i Vänersnäs Fiber Ekonomisk Förening, org.nr: 769628-2107, kallar härmed till ordinarie föreningsstämma

31 maj 2022 kl 18.00 i Vänersnäs Bygdegård

 

 

Dagordning

16 May 2022