Vänersnäs Fiber

Järpetorp - Vänersnäs

Anslut

Vi har valt att bosätta oss på tok för glest för att någon aktör skall finna ett marknadsmässigt skäl till att erbjuda denna typ av tjänst. Det är därför upp till oss själva, gör vi ingenting så kommer ingenting att hända. Vill vi ha en levande hembygd så måste infrastrukturen följa med i tiden.

Här finns Avtalsblanketten

Skicka handlingen genom att

  1. Scanna påskriven handling

  2. Maila den till info@vanersnas.se 

Om möjlighet att scanna / maila dokumentet saknas, skicka avtalet per brev till:

Vänersnäs Fiber
c/o Per Hansson
Frugården 212
468 90 Vänersnäs