Vänersnäs Fiber

Järpetorp - Vänersnäs

Anslut

Vi har valt att bosätta oss på tok för glest för att någon aktör skall finna ett marknadsmässigt skäl till att erbjuda denna typ av tjänst. Det är därför upp till oss själva, gör vi ingenting så kommer ingenting att hända. Vill vi ha en levande hembygd så måste infrastrukturen följa med i tiden.

Här finns Avtalsblanketten

Gör så här!

 1. Skriv ut 2 ex. av avtalet

 2. Skriv under båda exemplaren

 3. Skicka båda till:
  Vänersnäs Fiber
  c/o Per Hansson
  Frugården 212
  468 90 Vänersnäs

Ett ex. med föreningens påskrift skickas i retur.