Vänersnäs Fiber

Järpetorp - Vänersnäs

Tjänsteavtal

Dags att välja tjänster

Här finns en beskrivning av de val man kan göra

Dessa TV-kanaler ingår i Gruppavtal Triple Play  OBS! Detta är ett specialanpassat paket, det går inte att byta kanaler!

När man gjort sitt val kryssar man i och skriver på tjänsteavtalet.

Skicka handlingen genom att

  1. Scanna påskriven handling

  2. Maila den till info@vanersnas.se 

Om möjlighet att scanna / maila dokumentet saknas, skicka avtalet per brev till:

Vänersnäs Fiber
c/o Per Hansson
Frugården 212
468 90 Vänersnäs