Järpetorp - Vänersnäs

Tjänsteavtal

Dags att välja tjänster

Här finns en beskrivning av de val man kan göra

När man gjort sitt val kryssar man i och skriver på tjänsteavtalet.

Skicka handlingen genom att

  1. Scanna påskriven handling

  2. Maila den till [javascript protected email address] 

Om möjlighet att scanna / maila dokumentet saknas, skicka avtalet per brev till:

Vänersnäs Fiber
c/o Per Hansson
Frugården 212
468 90 Vänersnäs