Insats & Avgift

Här finns finansieringsplan samt avgifter för framtida tjänster

 

Vi har försökt balansera inbetalningarna så de inte inträffar i de månader som man normalt har stora utgifter som t.ex. jul och semester. De allra flesta av oss har redan betalat in förfallna delar av de planerade 25500 kr som insatsen i dagsläget uppskattats till. 

Utifrån vald entreprenörs anbud kan vi gör en mer exakt kostnadsuppskattning så inbetalningar under 2018 kan komma att justeras.

 

Månadsavgiften beror på vilken leverantör man väljer, vårt gruppavtal med NetAtOnce eller annan tjänsteleverantör. Se listan

OBS! Nätavgift (driftskostnad) är inte bestämd ännu. 
De allra flesta fiberföreningar ligger mellan 50-150:-/månad