Anslut

För att kunna påbörja fiberinstallation måste påskrivet avtal finnas. 

Här finns blankett

Skicka handlingen genom att

  1. Scanna påskriven handling

  2. Maila den till [email protected] 

Om möjlighet att scanna / maila dokumentet saknas, skicka avtalet per brev till:

Vänersnäs Fiber
c/o Per Hansson
Frugården 212
468 90 Vänersnäs