Bli medlem

Medlemskap är i sig inte bindande, det innebär bara att ni deltar i föreningen.

Skicka e-post till [email protected] med följande uppgifter:

  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetsägare
  • Anslutningsadress
  • Faktureringsadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Eller skicka uppgifterna med brev till:
Vänersnäs Fiber, ℅ Per Hansson Frugården 212 468 90 Vänersnäs

Inträdesavgift är 200kr, fördelat på årlig medlemsavgift 100kr + 100kr i insats (som ger rösträtt på föreningsstämmorna) Faktureras när medlemskap godkänts.

Föreningen behandlar inlämnade personuppgifter enligt vår Informationsmatris.

GDPR Dataskyddsförordningens vägledning

När jag anmäler mig som medlem godkänner jag att uppgifterna lagras & administreras i Medlemsregistret