Tjänsteavtal

OBS!

Hantering av tjänsteavtal sker via Fiberekonomis webbportal.
Man måste vara registrerade som användare i portalen för att kunna välja tjänster.

Maila [email protected] för att få tillgång till val av tjänst


Från och med 1 januari 2024 finns dessa alternativ att välja bland.

Gruppanslutning Triple Play 295 kr/månad. Avtalet bundet t.o.m. 2028-12-31
Bredband 1000/1000, telefoni Bas, Telias TV / streaming Bas
TV-box Telia Play Hub utan kostnad.
Även Telia Play App kan användas på olika enheter.

Gruppanslutning Dual Play 200 kr/månad. Avtalet bundet t.o.m. 2028-12-31
Består av Bredband 1000/1000, telefoni Bas.

Delårsabonnemang 200 kr/månad
Bredband 1000/1000, telefoni Bas med 3 månaders bindningstid, ingen uppsägningstid.
Delårsabonnemang får vara aktivt max 9 månader av helår.

Öppen Plattform
Vill man inte ha gruppanslutning finns möjlighet att välja andra leverantörer i Net@Once
portal Öppet Nät. Priset sätts av respektive tjänsteleverantör

Vilande anslutning
Innebär att fibern är indragen i ditt hus, men inte aktiverad. Kontakta föreningen näranslutningen ska aktiveras.

För samtliga alternativ gäller att föreningen tar ut serviceavgift på120:-/ månad för underhåll och administrativa tjänster.
Nätavgiften tas ut oavsett om man har en aktiv eller vilande anslutning.