Ny anslutning

För att ta del av föreningens tjänsterna behöver man:

  • Bli medlem

  • Begära prisuppgift

  • Acceptera pris

  • Upprätta anslutningsavtal

  • Betala kapitalinsats

  • Ansluta till nätet

  • Välja tjänster

  • Aktivera tjänster