Årsstämman uppskjuten

Vi har begärt av Länsstyrelsen att komma med förtydliganden avseende när vår ansökan om bidrag ska behandlas.
I avvaktan på det har styrelsen beslutat att skjuta på stämman.

Vi återkommer med ett nytt datum för årsstämma så snart vi vet mer.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

20 feb 2016

Comments powered by Disqus