Bli medlem

Medlemskap är i sig inte bindande, det innebär bara att ni deltar i projektet, först när anslutningsavtal är påskrivet blir medlemskapet bindande

Läs om medlemsskap i stadgarna.

Fyll i formuläret (Endast en ägare per fastighet ska vara medlem)

 

eller skicka fastighetsbeteckning, namn, adress, e-post via brev till:
Vänersnäs Fiber, ℅ Per Hansson Frugården 212 468 90 Vänersnäs

Sätt in 200kr på föreningens bankgiro 547-0794. Ange fastighetsbeteckning och namn som referens.

Inträdesavgift är 200kr, fördelat på årlig medlemsavgift 100kr + 100kr i insats per hus som ska ha anslutning.

OBS! Vi vet ännu inte den totala insatsen för att få fiberanslutning, medlemsantal och antal meter vi måste gräva är helt avgörande! 

Om man går ur föreningen återbetalas gjord insats i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

 Föreningens medlemsregister kommer att behandla följande personuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • e-postadress
  • Telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning

Uppgifterna kommer enbart att användas i syfte att underlätta föreningens möjlighet att främja medlemmarnas intressen.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här

När jag anmäler mig som medlem godkänner jag att uppgifterna lagras & administreras i Medlemsregistret