Påskrivet anslutningsavtal

Några medlemmar hör av sig angående avtal de skrivit på men inte fått tillbaka.

Styrelsen har beslutat att returnera avtalet i samband med att nästa faktura skickas.

Vi sparar pengar genom färre utskick och vår kassör får minskat administrativt arbete.

I finansieringsplanen visas när nästa faktura kommer.

22 Dec 2016