Årsstämma

Årets stämma kommer att hållas tisdagen den 29 juni kl 18.00 i Vänersnäs Bygdegård. Även i år präglas vår tillvaro av pandemin. Vi kommer att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ”social distansering” i största mån med spridning mellan stolar samt att vi inte kommer att servera någon förtäring. Vi uppmanar er att i möjligaste mån komma bara en person per hushåll. Tänk då på att det är den i hushållet som står som medlem som ska närvara för att få rösta. Kan medlemmen inte närvara går det utmärkt att ge någon annan fullmakt att närvara och rösta i medlems ställe.

Dagordning - Fullmakt

5 Jun 2021