Årsstämman uppskjuten

Vi har begärt av Länsstyrelsen att komma med förtydliganden avseende när vår ansökan om bidrag ska behandlas.
I avvaktan på det har styrelsen beslutat att skjuta på stämman.

Vi återkommer med ett nytt datum för årsstämma så snart vi vet mer.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

20 Feb 2016