Nätet ägs av oss medlemmar

Vänersnäs ekonomiska fiberförening är en medlemsägd förening.

VI, alla medlemmar, äger fibernätet tillsammans.

ALLA VI MEDLEMMAR har i dagsläget investerat flera miljoner, pengarna finansierar ett nät som vi ALLA är delagare i.

Medlemmar som är missnöjda med nuvarande styrelse och hur styrelsen arbetar/arbetat får gärna välja en annan styrelse.

Styrelsen arbetar för ALLA medlemmar, nästintill ideellt, på sin fritid.

Alla är välkomna att bidra med tid och kraft för vårt gemensamma mål!

FIBER FÖR VÄNERNÄSARE!

Styrelsen beklagar att entreprenaden dragit ut på tiden (det finns olika anledningar till detta, bl. a trafikverkets och banverkets långa handläggningstider, tillståndsprövningar och andra diverse lagkrav, medlemmar som är svåra att få tag på, leveransfördröjningar av teknisk utrustning mm.).

Vi är nu i slutklämmen av entreprenaden och styrelsen har förhoppningen att vi ska kunna driftsätta hela fibernätet i december

20 Oct 2018