Att läsa inför årsstämman

Styrelsen har den 2/5 2018, bifallit ovanstående motion

Styrelsen har den 2/5 2018, avslagit ovanstående motion, med följande kommentar:
"utöver mötesarvode bör en ersättning till ordf, kassör och de ledamöter som är
aktiva i projektgruppen utgå med 5000:- brutto"

 

26 Apr 2018