Etapper

Entreprenaden  delas upp i 7 etapper så det behövs 7 områdesansvariga som hjälper entreprenören med kontakter med markägare och husägare vid grävning och installation. På så sätt undviker vi att entreprenör lägger tid (och därmed våra pengar) på lokala administrativa uppgifter.

Varje etapp börjar med ett möte dit alla områdets medlemmar samt markägare blir kallade. 

Etapp 1 Åkersäng Annika Repo Wallman

Etapp 2 Frugården PG Larsson

Etapp 3 Frösjö Mathias Krantz

Etapp 4 Havregärdet och norrut Lars-Göran Andersson

Etapp 5 Hallby Sten & Axel Bergstrand

Etapp 6 Gardis ansvarig ej utsedd

Etapp 7 Lilleskog Gunnel Ljunggren

26 Feb 2018