Föreningsstämma

Styrelsen i Vänersnäs Fiber Ekonomisk Förening, orgnr: 769628-2107,
kallar till ordinarie föreningsstämma den 8 maj 2019 kl. 18.00 i Vänersnäs Bygdegård.

Kallelse med dagordning kommer att skickas till medlemmarna enligt §19 i stadgarna.

16 Apr 2019