Förtydligande

Montering av utrustning görs som en del i totalentreprenaden och leverantören svarar för all logistik gällande leverans/montering av utrustning.
I uppdraget ingår även att komma överens med ägare om när arbetet ska utföras.
Att montering i fastigheten är klar innebär inte att nätet aktiveras, alla fastigheter kommer att aktiveras samtidigt när entreprenaden är klar.
Vi har tyvärr ingen definitiv färdigtidpunkt ännu.
20 Aug 2018