Förtydligande om utrustning vid Gruppavtal

I beskrivningen av Gruppavtal står att utrustning ingår utan extra kostnad om anslutning sker inom 3 månader från driftstart. Det har visat sig att entreprenören behöver beställa utrustningen redan i februari för att hinna med monteringsåtagandet.

Därför är 31/1 sista dag för tjänsteval.

De som inte svarat senast 31/1 får montera mediabox själva.

23 Jan 2018