Förtydligande!

I dagsläget har de fastighetsägare som har ingått ett anslutningsavtal med fiberföreningen en prognos på 25 500 kr i anslutningskostnader.

OM ni beslutar att ansluta er i pågående entreprenadskede kan vi i fiberföreningen få stödpengar även för er vilket innebär att er anslutningskostnad blir rabatterad precis på samma sätt som övriga i fiberföreningen.

Alla med anslutningsavtal påskrivet före 20160601 (beslöts på årsstämman 20160511), ingår i huvudentreprenaden och kommer att färdigställas först, därefter kommer tillkommande anslutningsavtal att färdigställas.

Varje tillkommande fastighet kommer att få ett prisförslag på anslutningen som ni kan ta ställning till då det är er tur.

9 May 2017