Frågor & Svar från medlemsmötet

-Hur gör jag om TV box saknas?
Svar: Läs här

-Hur får jag som sommargäst och delårsabonnent mina boxar, skickas de till min hemadress då jag slagit igen sommarhuset för säsongen?
Svar: Net at Once skickar den till önskad adress

-Modem saknas trots jag fått min fiberkabel installerad i huset?
Svar: Läs här

-Hur flyttar jag mitt telefonnummer till fasta telefonen?
Svar: Detta görs via NaO:s registreringsportal. Denna registrering fungerar även som uppsägning av det gamla abonnemanget om Telia var leverantör, annars måste abonnemang sägas upp av innehavaren.

-Hur gör jag med mina gamla TV abonnemang?

Svar: Får sägas upp av respektive fastighetsägare

-Finns det möjlighet att spela in program med den nya TV boxen?
Svar: Om man kopplar in en extern hårddisk eller ett usbminne så kan man spela in.

-Vart vänder jag mig om jag behöver extra TV box för min andra TV?
Svar: Extra TV-box köper du hos Sappa. Det tillkommer en avgift på 29 kr/mån för samma basutbud på 22 kanaler.

-Finns det Play tjänster med i månadskostnaden som jag beställt?
Svar: Nej, Play tjänster finns inte med i utbudet, får köpas till extra och ingår om man köper till ett tilläggspaket från Sappa. Se mer information på www.sappa.se/play

-Kan man byta tjänsteoperatör?
Svar: Om man har valt alternativet ”Öppen Plattform” så kan man välja mellan olika operatörer som Net at Once har avtal med. Har man gruppanslutning så är man bunden till Net at Once som operatör.

-Kan man få hjälp hemma med installation av modem och TV box?

Svar: Föreningen och NaO har inga sådana resurser att erbjuda.

-När kan jag gå in och registrera mig på NaO:s registreringssida?
Svar: Så fort nätet är driftsatt går det att göra registreringen. Även delårsabonnenter bör helst registrera sig så fort som möjligt, detta för att se om ens anslutning fungerar.

-Om jag har fler fastigheter och abonnemang i varje hus hur gör jag med registreringen?Svar: Varje abonnemang behöver registreras separat. Har man två abonnemang behöver alltså två registreringar göras.

-Hur får jag inloggningsuppgifter till mina sidor?
Svar: Efter första grundregistreringen kommer ett välkomstbrev att skickas ut från NaO med inloggningsuppgifter.

-Hur kopplar jag in min fasta telefon
Svar: Antingen så kopplar du den direkt till routern på port ”Tel 1”. Vill man använda sina befintliga telefonjack i huset så behöver men en mellanpropp, finns att köpa på Kjell&CO.

-Har idag en förstärkning på ringsignalen för min telefon hur blir det i framtiden?
Svar: Den utrustning du har för förstärkningen kan kopplas upp antingen via en extrakontakt i befintliga telefonjack eller direkt in i mediaboxen

-Har ett delårsabonnemang, måste det initieras och sägas upp inför varje år?
Svar: Ja, delårsabonnemang måste sägas upp varje år. Abonnemanget löper med en månads uppsägningstid om man glömmer att säga upp det.

-Om man behöver längre nätverkskabel?
Svar: Kan köpas hos Claes Olsson eller annat elektronikföretag. Kabeln får vara max 100 m och ska helst vara skärmad med standardbeteckning minst 5E

-Hur lång bindningstid har jag?
Svar: Gruppavtalen löper med 5 års bindningstid

-Finns beskrivning på hur installationen av mediabox och TV box ska göras?
Svar: Instruktionsfilm och en handledning som beskriver hur installationen ska göras steg för steg finns upplagd på föreningens hemsida

 

-Finns möjlighet till telefonsupport vid installationen
Svar: NaO kommer att ha ett telefonnummer som kan användas. Mail rekommenderas som första alternativ.

-Hur vet vi när fibernätet driftsätts?
Svar: Kommer att informeras om exakt dag via hemsidan och facebook grupp. Förhoppningen är att detta kommer att ske inom närmsta tiden.    

 

 

                     

12 Dec 2018