Hjälp

Kan du tänka dej att hjälpa till för att hålla ner kostnaderna?

Ju fler vi är som hjälps åt desto bättre (och lägre kostnader i slutändan)

Vi behöver hjälp med att inom olika områden ha områdesansvariga som:

  • är den sammahållande länken mellan medlemmar, styrelsen och projektgruppen

  • är informationsansvarig i området och som övriga medlemmar kan föra dialog med

  • ser över vilka fastigheter som kan räknas bort direkt (ej bebyggd, ej bebodd, t.ex.)

Vi behöver även hjälp med samordningsansvar vid:

  • röjning av väg för grävarna
  • nedläggning av slang
  • käppning av tänkt grävsträcka
  • grävning
  • återställning efter grävning

 Tänk på att ALLT eget arbete som medlemmarna lägger ner minskar projektets totalkostnad.

 Om du har tid / ork att ställa upp som områdesansvarig är vi mycket tacksamma!

9_fiberomraden.pdf


Fyll i intresseanmälan.

 

Vänligen

Styrelsen

16 Sep 2015