Höjning av nätavgift

Som flera av er kanske redan lagt märke till, kommer nätavgiften att höjas med tjugo kronor från och med juli 2023. 

Nätavgiften är till för att täcka kostnader för service och underhåll och har legat still sedan vi driftsatte vårt nät för fem år sedan. Höjningen beror helt enkelt på att föreningens kostnader för service och underhåll har ökat i takt med de prisstegringar som varit.

4 May 2023