Inför stämman 2020

2020 är inget vanligt år. Mycket har vänts upp och ner när föreningar, möten och arrangemang flyttats fram i tiden eller till och med ställts in.

Men enligt stadgarna skall årsstämman för Vänersnäs Fiber Ekonomisk Förening hållas innan juni månads utgång och vi i styrelsen har därför planerat att hålla stämman den 16 juni kl 18.00 i Vänersnäs Bygdegård. Kallelse kommer att skickas i enlighet med stadgarna.

Vi kommer att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ”social distansering” i största mån med spridning mellan stolar samt att vi inte kommer att servera någon förtäring. Vi kommer att försöka hålla stämman så kort som möjligt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

14 May 2020