Juli 2015

Vad kostar det?

Hej alla fibervänner!

I sommarens hetta ”skvalpar” obönhörligt diverse markägaravtal, medlemsavtal, insatser, förfrågningsunderlag, tjänsteleverantörer mm. runt i både projektgruppens och styrelsens huvuden i samma takt som Vänerns gungande vatten och sommarens gassande sol!

Alla, både projektgruppen och styrelsen, har fått hemläxa under sommaren. Denna hemläxa kan med fördel göras i

hängmattan! Vi har insett att det finns ett liv utanför fiberföreningen som kräver sin tid och därför har vi inte nästa styrelsemöte förrän semestertiderna är slut, i augusti!

Under tiden….

En vanlig fråga som vi ”stöter på” när vi pratar om fiber är vad det kommer att kosta och om det inte blir billigare att ansluta sig när fiber´n redan ligger i backen så därför kommer vi att denna gång ägna stor del av informationsbrevet till kostnader!

Kära vänner…

Nedan finns en tabell där vi försökt att klargöra framtida kostnader, för de medlemmar som är med från början och för dem som tillkommer efter det att fiber´n är i backen.

Styrelsen kommer att i ett skede sätta ett stoppdatum för tillkommande medlemmar. Detta stoppdatum kommer att meddelas ca 3 månader innan själva ”stoppet”.

Varför ett stoppdatum?

Ett stoppdatum kommer att behövas av den anledningen att vi får bidrag för de medlemmar som finns vid stoppdatumet. Bidragets procentuella storlek beror på antal anslutna medlemmar. Ju flermedlemmar, desto högre bidragsnivå och lägre insatskostnad för medlemmar (som är medlemmarinnan stoppdatum).

De medlemmar som tillkommer efter stoppdatum får vi inte några bidrag för och därmed kommer”eftersläntrarna” att få betala fullt pris för sin anslutning (utan bidrag). Det är således vi medlemmar i föreningen, före stoppdatum, som får bidrag vid entreprenadutförandet –entreprenadkostnaden är densamma oavsett bidragsnivå.

Olika insats- scenarier:

Beräknad

entreprenadkostnad

(innan bidrag), olika

kostnadsexempel

Maxbidrag, 40%

Medel bidrag, 20 %

Kostnad för medlemmar

som tillkommer efter

stoppdatum

35 000

21 000

28 000

35 000

30 000

18 000

24 000

30 000

25 000

15 000

20 000

25 000

Utöver kostnader efter stoppdatum tillkommer egen grävning från kopplingspunkt till fastighet samt alla kostnader för inkoppling och drifttagning av fiber i enskild fastighet.

Styrelsen önskar nu alla fiberintresserade en riktigt SKÖÖÖÖÖN sommar!

Nästa nyhetsbrev kommer i månadskiftet augusti/september!

Vid pennan:

Annika Repo Wallman, för styrelsen Vänersnäs Fiber

2 Jul 2015