Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kallelse föreningsstämma

Datum: 2017-05-17

Tid: 18.00

Plats: Vänersnäs Bygdegård

Styrelsen i Vänersnäs Fiber ekonomisk förening, 769628-2107, kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Kallelse med dagordning kommer att skickas till medlemmarna enligt §19 i stadgarna.

 

 

24 Apr 2017