Läs gärna dessa innan stämman! Förslag från valberedningen har tillkommit.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Valberedningens förslag

17 Apr 2016