Maj / juni 2015

OjOjOj, vad tiden går fort!

Hade lovat månatlig uppdaterad information, på denna sida, men ack vad tiden rusat iväg. Ber så mycket om ursäkt för alla som väntar på och är intresserade av vad som händer.

Här kommer i alla fall en kort uppdatering.

  • Markägaravtalen för etapp ett är i stort sett klart, ett avtal återstår i underskrift och vi räknar med att alla markägare i etapp ett skall få sina underskrivna avtal efter styrelsemötet i juni ( efter midsommar).
  • Markägarmöte för etapp 2 har hållits. Av de 29 inbjudna markägarna dök 7 upp. Dessa markägare var frågvisa och ville ha så mycket information som möjligt, gärna om hur de specifikt påverkades och diskussion fördes även om diverse fibersträckningar mm. Det var ganska bra att det inte var så många markägare då vi hade gott om tid att besvara alla frågor. Fler markägarmöten planeras samt utskick med specifika förslag på fiberdragningar till alla markägare är att vänta den närmaste tiden.
  • Styrelsen har skickat vår kassör samt ordförande på ekonomikurs specifikt för fiberföreningar. Vi insåg att vi har bra koll på vad som gäller och i stora drag bekräftade kursen det vi redan visste, nämligen att: - Vi blir inte skyldiga att redovisa moms förrän den dagen vi har en tjänst att sälja. Detta innebär att så länge vi bygger upp vårt nät, säljer vi inte tjänster och kommer därmed inte heller vara skyldiga att redovisa moms, eller ta ut moms. Vår kassör är väl insatt i momsproblematiken, och vi andra känner oss därmed trygga.
  • Bidragsreglerna har ändrats sedan vi sökte. Detta innebär att en del utav våra medlemmar (närmast Vargön) helt plötsligt har blivit omdefinierade till att vara i ”tätort”. Vår linje är att då vi lämnade in vår ansökan var dessa medlemmars fastigheter INTE klassade att ligga inom ”tätort” och därmed bör vår bidragsansökan ha de regler som gällde vid aktuellt tillfälle då ansökan lämnades in. Vår projektgrupp håller på att utreda vad detta innebär för oss rent ekonomiskt, för eventuellt det värsta scenariot. Bör dock understrykas att vi står fast vid att de regler som gällde då vi lämnade in vår ansökan även ska gälla nu!
  • Angående samgrävning så har vi fått veta att ett VA-system tidigast kan påbörjas år 2022. Detta innebär att OM vi ska samgräva med kommunen får vi vänta i över 7 år och detta ser vi som orimligt. Alltså har vi fortsatt att planera för etapp 2 utan samgrävning.
  • Styrelsen fortsätter att titta på olika modeller av medlemsavtal.
  • Förfrågningsunderlag för etapp 2 samt även förfrågningsunderlag för tjänsteleverantör är också något som styrelsen nu är i färd med att granska och ta fram.

 

Nu kommer sommaren med förhoppningsvis sköna dagar, förkovring, lite sol och bad. Styrelsen tar troligen ett sommaruppehåll i juli och återkommer med förnyade krafter i augusti. Ett styrelsemöte återstår (efter midsommar) och ett kortare informationsbrev kommer straxt därefter.

På återseende.

Annika Repo Wallman

för Vänersnäs fibers ekonomiska förening.

1 Jun 2015