Månadsfaktura är avgiftsbelagd

Fiberekonomi administrerar föreningens fakturering och bokföring

De vill i första hand tillämpa kvartalsfakturering för att hålla kostnaderna nere.

Alternativet månadsfakturering finns för de som så önskar, det innebär att två extra faktureringar görs, vilket ökar kostnaderna.
 
Fiberekonomi debiterar föreningen 16 + moms kr för varje månadsfaktura. Medlemmar som väljer månadsfaktura kommer, i dagsläget, att få ökad kostnad med 16 kr+ moms per månad.
 
OBS! avgiften för månadsfaktura gäller oavsett vilken faktureringsmetod man valt.
 
19 Nov 2018