Missnöjd med entreprenaden?

För att styrelse/projektgrupp/entreprenör ska få en rimlig chans att värdera inkomna klagomål och rätta till eventuella felaktigheter, är vi tacksamma om ni skickar e-post till [email protected]

Det kan ta lite tid innan svar ges på grund av mötestider etc.

ALLA synpunkter (positiva och negativa) kommer att gås igenom innan entreprenaden slutbesiktigas.

22 Oct 2018