Nästa insats

Styrelsen har beslutat om nästa insats.

Faktura skickas ut i samband med kallelse till årsmötet.

9 Mar 2018