NetAtOnce driftinformation

Underhållsarbete på central utrustning

Starttid: 2019-05-21 00:01:00

Beräknad klartid: 2019-05-21 05:00:00

Påverkad tjänst: TV 

15 May 2019