Nu har vi snart fiber!

Medlemsmöte den 6 december 18:00 i bygdegården

Kommunikationsoperatören, NetAtOnce, kommer då att informera om vad man behöver göra för att aktivera sin anslutning. 

Den 12 december kommer vårt fibernät att slutbesiktigas. Det innebär att flertalet av fastigheterna blir anslutna. Sent tillkommande fastigheter ansluts löpande.  

Fiberekonomi AB kommer att sköta vår ekonomiadministration. Det avtalet träder i kraft den 1 november. De kommer inom de närmaste dagarna att skicka ett följebrev och en faktura som avser 1:a kvartalet 2019.

Efter medlemsmötet kommer utförligare information att läggas upp på hemsidan.

Vi är tacksamma om ni hjälper till att sprida denna information så att den når ut till så många som möjligt.

7 Nov 2018