Oktober 2015

Hej Fibervänner!

Och tack alla för ett mycket välbesökt medlemsmöte. Stolarna tog slut, luften tog slut – men inte engagemanget.

71 medlemsavtal signerades, det innebär att i stort sett alla närvarande gick därifrån med ett påskrivet avtal. Och fler avtal har under de senaste dagarna hamnat i vår kassörs brevlåda. Så nu är vi verkligen i gång.

Informationen och diskussionen på mötet kretsade framförallt kring tidsplanen och medlemsinsatsen och hur vi kan hålla den nere.

Om allt går i lås som planerat med länsstyrelsen och andra myndigheter, med upphandling av entreprenörer och inte minst med väderleken ….. så kan vi ha slutbesiktning i början på sommaren 2016. Men mer realistiskt är nog under början av hösten 2016.

Insatsbeloppet har vi, som tidigare sagts, beräknat till maximalt 26000 kr. Men med fler medlemmar (vi är idag ca 200) och med eget arbete och bra upphandlingar så kan vi få ned detta belopp. Under mötet anmälde sig flera frivilliga att hjälpa till vid grävningsarbetet, men fler behövs, så anmäl dig via formuläret eller kontakta någon av oss i styrelsen så sätter vi upp dig på listan. Och med bara 25-30 medlemmar ytterligare så sjunker insatsen väsentligt – så är din granne inte med – gör en insats och prata med hen.

Den privata kostnaden för att få bredband, tv-kanaler, telefoni etc kommer naturligtvis variera beroende på vilket utbud var och en väljer. Men ansluter man sig till en kollektivt upphandlat operatör så ligger normalkostnaden idag på mellan 300-500 kr medan om man väljer ett eget alternativ kan kostnaden bli uppemot 900 kr.

Kopplat till insatsen diskuterades också kassaflödet eftersom vi inte får det slutliga bidraget förrän efter slutbesiktningen. Perioden efter grävningen av etapp 2 och tiden fram till vi får bidraget är kritisk. Som vi ser det nu så kommer vi, med hjälp det bidrag vi redan fått från Vänersborgs kommun, våra periodiserade medlemsinsatser och en effektiv styrning av fakturorna från entreprenörerna, att klara detta. Men vi kommer säkert att ta upp detta på nytt vid stämman. Då vet vi mer hur arbetet har framskridit.

Ladda hem presentationen som visades på mötet.

Tack än en gång för ett engagerat medlemsmöte.

Nu gräver vi!

Styrelsen

9 Oct 2015