Avtalsläge 31 Januari

Den gångna veckan har styrelsen kontaktat de medlemmar som ännu inte bestämt sig, vilket har resulterat i att fler avtal kommer att tecknas. 

Om dessa de facto skriver på, fattas bara en handfull innan styrelsebeslutet, 185 påskrivna avtal, har uppnåtts.

Projektstatus kommer att uppdateras när avtalen är påskrivna.

31 Jan 2016