Detta har hänt under mars

  • Förfrågningsunderlag för KommunikationsOperatör publicerat 23 mars.
  • Förfrågningsunderlag för Entreprenad etapp 2 är klart till 95%.
  • Vi har fått lånelöfte av Åse Viste Sparbank.
  • Ansökan om projektstöd har uppdaterats med lånelöftet, nu har vi full pott i poängsystemet som används för prioritering av ansökningar.
  • Vår ansökan om stöd kommer att behandlas sista veckan i april.
  • Planering för årsstämma pågår. Styrelsens inriktning är att mötet ska hållas 1:a veckan i maj. Kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar så snart datum är bestämt.
  • Nästa styrelsemöte i mitten av april kommer att fokusera på årsmötet samt slutlig genomgång av Förfrågningsunderlag för Entreprenad etapp 2. Vore förnämligt om vi lyckades få det klart innan årsmötet.
  • 90% av markavtal för etapp 2 är påskrivna. Vi har inga indikationer på att de som inte skrivit på skulle vara negativt inställda, det handlar förmodligen snarare om glömska...
3 Apr 2016