Rättelse

 I årsredovisning på sidan 2 under rubriken Medlemsinformation, anges medlemsantalet till 262.
Rätt antal ska vara 235.

Vi har alltså blivit 2 fler under året, inte fått 29 nya medlemmar.

17 Jun 2020