Rutin för skadehantering

Rutin och åtgärdsplan för hantering av skador som förmodas uppkommit i samband med fiberentreprenad/underhåll av fibernätet

Markavtalen mellan Vänersnäs Fiber Ekonomisk Förening och resp. markägare stipulerar rättigheter och skyldigheter för bägge parter. Syftet med denna rutin är att skapa tydlighet och transparens i hur markavtalet tillämpas för reglering vid uppkomna skador på fastigheten.

OBS! Denna rutin avser inte fel på tjänster/mediaboxar. Dessa felanmäls direkt till N@O.

  1. Markägaren eller arrendator ska snarast efter att skadan upptäcks, göra en skadeanmälan på därför avsett webbformulär
  2. Anmälaren ska kontaktas av representant för Vänersnäs Fiber inom 3 dygn.
  3. Kontaktpersonen ska tillsammans med markägaren och/eller arrendatorn på plats inspektera skadan och upprätta en åtgärdsplan inom 5 dygn från det att felanmälan bekräftats mottagaren
  4. Markägare eller arrendator fakturerar föreningen för att få överenskommen ersättning utbetald

 

Eventuell ersättning utgår inte för arbete som utförts innan skadeanmälan och överenskommelse om åtgärdsplan upprättats

2 Nov 2019