Så här hanterar vi medlemmars personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med EU:s nya datadirektiv som gäller från 25 maj 2018

  • Vi samlar endast in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem och för att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

  • Vi lämnar bara ut de personuppgifter till 3:dje part (leverantörer) som behövs för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot föreningen och dig som medlem.

  • Du har rätt att begära att föreningen upphör med att hantera dina personuppgifter ifall de inte längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för.

Här finns matris över insamlade uppgifter och dess användning

25 May 2018