September 2015

Nu händer det !!!!!

Det ser ut som att vi skulle kunna ha fiber till sommaren 2016…..

Hej alla fibervänner!

På senaste styrelsemöte beslutade styrelsen att lägga insatsbeloppets nivå till 26 000:-. Det ger oss en marginal för oförutsedda kostnader som kan uppstå vid entreprenadutförande. Det är med största sannolikhet en väl tilltagen summa som kommer att korrigeras i positiv riktning, dvs. ett lägre insatsbelopp, då allt börjar bli klart och vi har kontroll på de kostnader som faktiskt blivit.

Det börjar även bli dags för alla att fundera på ifall man kan hjälpa till med något. Vi behöver ”daglediga” som kan hjälpa till att lägga ner slangen då markentreprenören gräver. Allt som gör att vi kan hålla ner kostnader för entreprenaden så att vi får lägre insatsbelopp att betala i slutändan är bra!

Har ni möjlighet får ni gärna kontakta oss nu då vi håller på att sammanställa en lista på de som kan, vilka dagar och vilka tider som passar.

Både styrelsen och projektgruppen har bråda dagar med markägaravtal, förfrågningsunderlag för tjänsteleverantörer, medlemsavtal, förfrågningsunderlag för etapp 2 (då vi alla får fiber), initiering av betalning insatsbelopp, medlemsmöte mm.

 

MEDLEMSMÖTE den 6 oktober!

Där kommer ni att få information om läge, entreprenaden, mm. samt få möjlighet att ställa frågor.

Inbjudan kommer, tillsammans med första inbetalningen av insatsen och medlemsavtalet (för påskrift) samt ett informationsbrev.

 

VÄL MÖTT

Annika Repo Wallman

För styrelsen!

11 Sep 2015