status december

  • Entreprenad etapp 1-3 klar

  • Mer än 40 km fiberslang på plats

  • Arbete med etapp 4 pågår

  • Startmöte etapp 5 i mitten av januari

8 Dec 2017