180 installationer klara

  • Fiberblåsning etapp 7 kommer att slutföras efter att vi lyckats ta oss under Lilleskogsvägen.
  • 180 fastigheter har fått utrustning installerad.

Att installationerna drar ut på tiden beror på entreprenörens problem med att nå ägarna.
Vissa har blivit kontaktade både via telefon och e-post utan att svara.
Vissa har svarat och sagt att de ska återkomma med tid men sen har inget hänt.

Ni som inte fått utrustning installerad ombeds skicka e-post till: [email protected]

15 Oct 2018