Statusrapport

Etapp 1

Vi är nu äntligen igång med grävningen igen. Leif Nilsson började gräva i förra veckan där han slutade i våras. Det är mycket berg och sten så grävningen bakom Claes stuga går långsamt. Vi har under veckan grävt uppskattningsvis 400-500 m. Flera medlemmar har hjälpt till med handräckning och fler behövs innan etapp 1 är klar.

Denna vecka kommer grävningen att koncentreras vid Stora Lunds egendom och fram till Hallby telestation. Grävarbetet kommer att fortsätta under uppskattningsvis ytterligare två till tre veckor. Kan du hjälpa till på vardagar mellan 08.00 – 16.00 så hör av dig till PG Larsson, [email protected] med vilka dagar du kan. Arbetet innebär att hjälpa till att dra och lägga ner slang i det grävda diket och vid vissa tillfällen också rensa diket från rötter.

Upphandling av kommunikationsoperatör

Vi har under försommaren gått igenom inkomna anbud på kommunikationsoperatör. Vi fick in två svar. Utifrån de utvärderingskriterier som vi satt upp har vi valt att fortsätta förhandlingarna med NetatOnce. Ett företag i Växjö som fått bra vitsord från flera föreningar som skrivit kontrakt med dom.

Anbudet innebär en internetuppkopplingshastighet med 200/200 Mbps vilket är dubbelt mot konkurrenterna, 22 TV kanaler och telefoni i basutbudet för gruppanslutning.. Därutöver finns ett antal tjänster att välja till för en viss månadskostnad. Vill man inte ha gruppanslutning kan man välja bland sju andra tjänsteleverantörer och deras utbud. Vi återkommer med mer information på nästa medlemsmöte.

Etapp 2

Förfrågningsunderlag för etapp 2 håller på att färdigställas och kommer att läggas ut för anbud under början av september. Vi räknar med att kunna kontraktera en entreprenör under oktober.

Ekonomi

Vi har pengar för att färdigställa etapp 1 så nästa inbetalning kommer inte att behövas förrän fakturor för etapp 2 börjar komma in. Vi återkommer med en mer precis plan då vi fått kontraktet klart för etapp 2. Upplägget som presenterades på årsmötet ligger fast. Inbetalningarna kommer att ske utspritt under ett antal tillfällen under projektets gång. Vi undersöker också möjligheten att via banken erbjuda medlemslån för de som eventuellt önskar. Mer information även om detta på nästa medlemsmöte.

28 Aug 2016