Statusrapport

Före jul gick vi ut med ett förfrågningsunderlag för att genomföra etapp2 i vårt fiberprojekt. Ambitionen var att få in anbud för att färdigställa grävning, kanalisation och fiberblåsning för de återstående sträckorna.

Vi har nu fått in anbud som styrelsen utvärderar. När utvärderingen genomförts kommer vi att börja upphandlingen med vald leverantör. Detta kommer att ske inom de närmaste veckorna.

Vi kommer också i närtid signera kontraktet med kommunikationsoperatören, Net at Once, som vi valde ut i höstas.

Det medlemsmöte som utlovats i tidigare statusrapporter kommer att hållas när kontrakten är undertecknade och i skrivande stund räknar vi med att det blir under mars månad. Kallelse kommer att skickas ut.

På medlemsmötet är vår ambition att få med en representant från både kommunikationsoperatören och entreprenör för grävning/fiberblåsning så vi kan få direkta svar på frågor kring projektet.

Avtalet med Svenska Kyrkan för att inhysa vår nod i kyrkstugan är också klart, Vi kommer att få bygga ett separat rum där för den utrustning som krävs för noden men det arbetet är än så länge inte planlagt.

Vi har ett par aktiviteter kvar efter etapp 1. En besiktning av de kopplingsskåp som ställts upp ska genomföras och viss kvarstående återställning av trädgårdar som vi gick rakt igenom med grävningen ska genomföras när vädret så tillåter senare i vår.

Så håll modet uppe! Fiber är på väg!

För att få ner kostnaden för insatsen ytterligare ser vi gärna att fler ansluter sig. Har du någon granne som ännu inte bestämt sig så uppmana grannen att gå med. Använd dessa argument!

Om vi alla hjälps åt kommer vi att kunna pressa kostnaden ytterligare.

1 Feb 2017